Kontaktet

Për të dërguar informacione dhe kërkesa

  • Lajmet dhe njoftimet për shtyp: news@root-nation.com
  • Testimi i produkteve dhe pajisjeve të reja: editors@root-nation.com
  • Funksionimi i faqes dhe mbështetja teknike: www@root-nation.com

Kryeredaktor është Yevhen Bryokhov

Për të gjitha çështjet që lidhen me përmbajtjen: publikimi i lajmeve, njoftimeve për shtyp, artikujve dhe rishikimeve në faqe Root Nation:

  • e-mail: beerhoff@root-nation.com
  • telegram: @eugenebeerhoff

CEO - Vladyslav Surkov

Për të gjitha çështjet organizative, si: bashkëpunimi dhe partneriteti strategjik, publikimi i artikujve komercialë dhe vendosja e reklamave:

  • telefoni: +38 050 381 0084
  • e-mail: sv@root-nation.com
  • telegram: @Vladyslav_Surkov
  • skype: vlad.kiev.ua

Lidhje të dobishme