lajm

Lajme dhe raporte

Lajme - pajisje dhe teknologji të reja. Dhe gjithashtu - raporte nga ngjarjet dhe prezantimet e veglave në të cilat kemi marrë pjesë, intervista me menaxherët e kompanive dhe figura të shquara të industrisë, lajmet e tregjeve të kompjuterëve dhe celularëve, promovimet dhe shitjet në dyqanet online - seksioni tematik në faqen e internetit Root Nation, i cili përditësohet çdo ditë.